Preview Mode Links will not work in preview mode

Konstnärskapet


Feb 17, 2021

Theresa Traore Dahlbergs nya filmverk Microcement är en poetisk vardagsskildring av arbetsplatsen Cementa i Degerhamn på Öland, där stora delar av produktionen nyligen lades ner. Av 75 anställda fick bara sju behålla jobbet. När industrin drog sig tillbaka återtog naturen sin plats – bland annat har den sällsynta och obarmhärtiga jaktfågeln pilgrimsfalken börjat häcka i kalkbrottet i närheten. Samtidigt med neddragningen i Degerhamn öppnades en ny cementfabrik i Burkina Faso, dit pilgrimsfalken också flyttar när det är vinter i Sverige.

Konstnärskapet följer Theresa när hon installerar en stor separatutställning på Kalmar konstmuseum, där hon genom märkliga sammanträffanden organiskt väver samman berättelser om en global industri i förändring och sin egen familjs historia. På andra sidan Ölandsbron ligger Theresas barndomshem, och bara ett par hundra meter från museet bort hade hennes pappa, Richard Traore, sitt lilla kontor från vilket han rattade produktionsbolaget och kassettfabriken som blivit så kulturellt och politiskt viktiga i familjens andra hemland Burkina Faso.